SKUTECZNE LECZENIE ALKOHOLIZMU

Leczenie alkoholizmu w ośrodku leczenia uzależnień w Radomiu w dużej mierze zależy od świadomości osoby uzależnionej co do nasilenia głodu alkoholowego i umiejętności radzenia sobie z nim. Im lepiej w leczeniu alkoholizmu (w terapii uzależnień) wypracujemy czujność co do rozpoznawania nasilenia pojawiających się objawów i nazywania ich, tym terapia odwykowa w ośrodku terapii uzależnień w Radomiu będzie skuteczniejsza.

      Leczenie alkoholizmu w Radomiu opiera się głównie na nauce technik radzenia sobie z głodem alkoholowym, które można wykorzystać w praktycznym działaniu oraz poznawaniu własnych potencjałów, które będą wspierać pracę nad sobą i przeciwdziałać pojawianiu się nawrotów. Często osoby uzależnione nie zdają sobie sprawy, jaką dysponują siłą i jak ją można wykorzystać w uzdrawianiu własnego życia i leczeniu uzależnienia.  Osoby, które skorzystają z tej formy pomocy będą potrafiły łączyć skuteczność programów AA przeznaczonych do walki z głodem alkoholowym ze zdobytą wiedzą i umiejętnościami na temat tego jak nie dopuszczać do nawrotu choroby alkoholowej i zapicia.

       Zanim pojawi się silna potrzeba, z tendencją do natychmiastowego zrealizowania zamiaru wypicia alkoholu, osoba uzależniona może skutecznie zareagować. Trening rozpoznawania, nazywania i niwelowania dokuczliwych objawów choroby alkoholowej to główne zadanie terapii w ośrodku uzależnień w Radomiu. Kontrola tego co się dzieje w świecie wewnętrznym naszego Klienta (samokontrola) daje możliwość uzyskania i utrwalania zmiany w zachowaniu. Ważnym elementem terapii jest umiejętność przejęcia odpowiedzialności za tę zmianę.

      Tak rozumiana terapia uzależnień jest sztuką umiejętności i wiedzy, którą każda osoba może zdobyć uczestnicząc w leczeniu i terapii alkoholizmu i/lub innego uzależnienia w prywatnym ośrodku „Bądź Wolny” w Radomiu.