Leczenie narkomanii i innych uzależnień

Leczenie narkomanii w województwie mazowieckim nabiera coraz większego znaczenia. Coraz więcej młodych ludzi sięga po pomoc i szuka możliwości leczenia swojego uzależnienia w poradniach a nawet w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień. Coraz częściej mamy do czynienia z osobami, które są uzależnione od wielu substancji psychoaktywnych, tzw. politoksykomanii. Najczęściej są to alkohol i narkotyki lub leki. Drugi środek wykorzystywany jest zazwyczaj w „wypracowanej”przez osobę uzależnioną formie zażywania: „zamiast albo dla wzmocnienia efektu”. Poradnie uzależnień czy inne placówki lecznicze zajmujące się leczeniem narkomanii z dużą ostrożnością przyjmują osoby, u których diagnozowane jest uzależnienie mieszane bądź krzyżowe. Brakuje dla tego typu pacjentów ofert w mazowieckich ośrodkach leczenia uzależnień lub nie są one wystarczające dla pełnego spektrum leczenia narkomanii i innych uzależnień. W wielu szpitalach, poradniach, ośrodkach uzależnień województwa mazowieckiego pacjenci są odsyłani z uwagi na choroby współistniejące.

       Doświadczenia kliniczne wskazują, że alkohol staje się substancją, która „przeciera ścieżki” do sięgania po inne bardziej wyszukane i mocniej działające substancje psychoaktywne.  Wśród nich najczęściej są leki, narkotyki i wszelkie ich możliwe połączenia z alkoholem. Wielu młodych ludzi trafiających do leczenia odwykowego zażywało równocześnie lub naprzemiennie: alkohol, marihuanę, leki uspokajające i nasenne, amfetaminę i inne stymulanty.

W naszym Centrum (ośrodku i gabinecie) leczenia uzależnień w Radomiu staramy się radzić sobie z efektem współdziałania oraz długofalowym działaniem substancji, korzystając z nowoczesnych terapii i skutecznych metod odtruwania. Terapie te związane są z redukowaniem i minimalizowaniem specyficznych problemów detoksykacji jakie pojawiają się w przypadku uzależnienia od kilku substancji psychoaktywnych. Zapoznaj się z naszą ofertą.  Jesteśmy w stanie dostosować wykorzystywane formy, terapie i metody leczenia uzależnienia do Twoich indywidualnych potrzeb. Leczymy narkomanię (politoksykomanię) w województwie mazowieckim z dużą skutecznością.