img-centrumzajec

Centrum Psychoterapii Uzależnień „Bądź wolny” dysponuje nowatorskimi metodami pracy, w oparciu o najnowsze badania naukowe z dziedziny uzależnień.

Misją ośrodka jest zapobieganie i minimalizowanie możliwości nawrotu choroby alkoholowej. Celem długofalowym jest monitorowanie trzeźwości osób, które zostały włączone do programu terapii i dostosowanie form dalszych oddziaływań do diagnozowanych trudności.

Na płaszczyźnie behawioralnej oprócz technik pracy opartych na aktywności fizycznej korzystamy z możliwości „masażu detoksykacyjnego” (wspierania organizmu w oczyszczaniu się z toksycznych skutków stosowania substancji psychoaktywnych). Aktywność fizyczna jest tutaj rozumiana jako celowe aktywizowanie organizmu do prawidłowego funkcjonowania (rola endorfin, tzw. hormonów szczęścia w odnowie psychobiologicznej i poprawie jakości funkcjonowania psychofizycznego).

Terapia w ośrodku to profesjonalny program oddziaływań terapeutycznych. Program ten jest poprzedzony badaniem deficytów poznawczych i neurologicznych, wzbogacony terapią neuropsychologiczną oraz rehabilitacją neurofizjologiczną, elementami psychoterapii, muzykoterapii, dramatoterapii i arteterapii.

Terapia ambulatoryjna to proces wspierania osoby uzależnionej i jej rodziny w „drodze do trzeźwości”. To również wykorzystanie profesjonalnych technik psychoterapii poznawczo-behawioralnej i nauka strategii radzenia sobie z kryzysem, z głodem alkoholowym, z problemami w relacjach itp. (może być prowadzona równolegle dla członków rodzin klientów przebywających na leczeniu lub jako kontynuacja zakończonej terapii w ośrodku stacjonarnym).

„Bycie wolnym” w Centrum Psychoterapii Uzależnień to stopniowa poprawa jakości życia w każdym jego obszarze. Być wolnym to być trzeźwym. Całościowa terapia jest zatem nastawiona na naukę życia w trzeźwości.