img-osrodek-mewa

Warunki przyjęcia do Ośrodka Terapii Uzależnień:

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień „Bądź wolny” w Radomiu przyjmuje osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby z uzależnieniem mieszanym (uzależnienie od więcej niż jednej substancji, np. alkohol i narkotyki) oraz krzyżowym (zmiana tolerancji na alkohol w wyniku zażywania środków należących do tej samej grupy, np. alkohol i/lub opiaty, alkohol i/lub opiaty czy leki).

Przyjęcia do Ośrodka odbywają się na konsultacjach wstępnych, na których Terapeuta kwalifikuje do przyjęcia i ustala z Klientem niezbędny czas trwania jego terapii. Osoby uzależnione od alkoholu i opiatów mogą być przyjmowane do Ośrodka po okazaniu zaświadczenia, dokumentującego odbycie detoksu. W przypadku osób uzależnionych od alkoholu – na konsultacji zostanie podjęta decyzja o ewentualnej detoksykacji. Detoksykacja może być przeprowadzona w ramach podjętego leczenia w ośrodku (za dodatkową opłatą).

Ośrodek przyjmuje Klientów w kolejności zgłoszenia, w miarę wolnych miejsc.